Ämnen

Våra vattenfall

Det mäktiga blå bandet Indalsälven korsar rakt igenom vår dalgång för att rinna ut i Östersjön vid Sundsvall
Tre älvar bildar Indalsälven efter Tännforsen. Det finns fler vackra vattenfall.

1. Handölsforsen ett långsträckt fall vid fjällets fot i Handöl Hängbron ger extra dramatik.
2. Tännforsen fyller Globen i Stockholm på 15 minuter Ett mäktigt fall. Ett stort besöksmål vintertid med upplyst skog och fall. Vid fallets fot finns isgrottorna
3. Ristafallet, filmskaparnas fall.
4. Vålån ett ständigt naturskåderi Vålån är fylld med spännande fall i en dramatisk natur.
5. Dammån är känd för sin fisktrappa och de fina fiskevattnen. Bäversafari är en stark kvällsupplevelse.