Ämnen

Samer, fjällbete och bönder

1. Njarka sameläger
2. Vägen upp till slaktplatsen på Ottfjället
3. Vallbo lappkapell
4. Hosjöbottnarna till Paul Persson
5. Trägsta gård visning av mjölkgård
6. Skärvångens get gård med mejeri
7. Fjällbete, vallning och vinsing av får
8. Hundspann och hundarnas skötsel
9. Islandshästar