Ämnen

Historia och legender

På några mils radie har ni möjlighet att följa historiens vingslag. I Jämtland kan vi följa befokningsutveckligen ända från när isen drog sig tillbaka. Om rådet är rikt på hällrisnintar, fångstgropar och gravar från olika tidsepoker.

Några tips:
1. Samerna, ursprungsfolket Njarka sameläger
2. Olav den Helige från Frösön till Trondheim
3. Karolinernas mars mot katastrofen. Duveds skans, Nideros, Handöl
4. Glösa hällristningar Alsen
5. Unionen och upplösningen 1905
6. 2:a världskriget spänt läge
7. Industrins framväxt via Skotland och England
8. Kalkens betydelse i Jämtland